V letech 2010 až 2015 postupně proběhla katalogizace Knihovny Společnosti přátel starožitností. Menší část celé knihovny je dnes uložena v kancelářích obecně prospěšné společnosti Archaia Praha o.p.s. ve Vratislavově ulici 20/22 (PSČ 128 00, Praha 2-Vyšehrad), kde vhodně doplňuje knihovnu této společnosti (v samostatném oddělení). Jedná se zhruba o 300 svazků monografií a sborníků a několik řad časopisů (především Časopis Společnosti přátel starožitností – nekompletní řada od r. 1901), které jsou trvale přístupny prezenčnímu studiu ve Vratislavově ulici. Větší část knihovny pak byla roztříděna do jednotlivých beden, odvezena a uskladněna v depozitáři společnosti Archaia Praha o.p.s. za Prahou. Díky evidenci je však možno jakoukoliv položku také z této části knihovny bez problémů dohledat a v případě Vašeho zájmu dovézt do kanceláří společnosti Archaia Praha o.p.s.

Seznam publikací (ve formátu Word) dostupných pro prezenční výpůjčky v knihovně v naší kanceláři ve Vratislavově ulici v Praze 2.

Seznam publikací (ve formátu Word) uskladněných v našem depozitáři (na požádání můžeme vybrané publikace dovézt do naší kanceláře, a to zhruba v horizontu 1–3 týdnů od zažádání).

Adresa knihovny SPS (před návštěvou prosíme o telefonické či e-mailové ohlášení):

ARCHAIA Praha o.p.s.
Vratislavova 20/22
128 00 Praha 2 - Vyšehrad
tel.224 317 913 a 224 314 978
e-mail: kaspar@archaia.cz
web: www.archaiapraha.cz

najdete nás: http://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=pracoviste-praha