Všeobecné informace o Společnosti, její historii:

starosta SPS: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., Odbor památkové péče, Kancelář prezidenta republiky, 119 08 Praha-Hrad, tel. 224 372 227, e-mail: petr.chotebor@hrad.cz

členská evidence a přihlášky, legitimace, členská evidence a příspěvky, redaktor časopisu, prodej publikací, správce knihovny:

jednatel SPS: Mgr. Vojtěch Kašpar, ARCHAIA Praha o.p.s., Vratislavova 20/22, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, tel.224 317 913 a 224 314 978, e-mail: kaspar@archaia.cz, web: www.archaiapraha.cz

spolupráce s kolektivními členy:

PhDr. František Gabriel, PhD. P. O. box 23, 470 01 Česká Lípa, e-mail: pu-uvpd-cl@volny.cz

Zpět na hlavní stránku