Všeobecné informace o Společnosti, její historii a o podmínkách publikování příspěvků v Časopise Společnosti přátel starožitností a sbornících SPS:

starosta SPS: Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., Odbor památkové péče, Kancelář prezidenta republiky, 119 08 Praha-Hrad, tel. 224 372 227, e-mail: petr.chotebor@hrad.cz

jednatel SPS: Mgr. Vojtěch Kašpar, Václavské nám. 37, 110 00 Praha 1, tel. 222 243 239, e-mail: kaspar@archaia.cz

členské přihlášky, legitimace, členská evidence a příspěvky, prodej publikací:

pokladník SPS: Jitka Matějů, Hostýnská 2042/13, 100 00 Praha 10, tel. 721 801 590,
pracoviště Sfinga křížovka, V Tůních 11, 120 00 Praha 2, tel./fax 224 941 251,
e-mail:
mateju@sfingakrizovka.cz

spolupráce s kolektivními členy:

PhDr. František Gabriel, PhD. P. O. box 23, 470 01 Česká Lípa, e-mail: pu-uvpd-cl@volny.cz

Zpět na hlavní stránku