Vleklá jednání s Národním muzeem ohledně Časopisu SPS vyústila nakonec v rozhodnutí, že od roku 2008 přejme Společnost jeho vydávání plně na vlastní bedra. Proto jsme nuceni učinit od 1. ledna 2008 následující opatření: navracíme se ke kdysi zavedené praxi, že předplatné časopisu je součástí členských příspěvků. Členové v produktivním věku proto budou platit minimálně 250 Kč ročně, studenti a důchodci 150 Kč ročně. Pokud jsou členy dva příslušníci rodiny a nepřejí si odebírat každý svůj vlastní výtisk časopisu, mohou platit společnou taxu 300 Kč. Členský příspěvek pro kolektivní členy je 400 Kč. Dobrovolné vyšší příspěvky jsou vítány. Číslo účtu SPS u ČS Praha 1 je 1923085369/0800. Prosíme všechny členy, aby při platbě příspěvků složenkou či převodem z účtu uváděli jako variabilní symbol své členské číslo (při rozesílání Bulletinu je uvedeno nad jejich adresou).